top of page
A555667A-2DF8-44C6-9294-DDF8FEE94A85.JPG
60.png

Merhaba!
İstasyon’a yani
Nesin Köyleri Derneği’ne hoş geldiniz.


Bizler, Nesin Köyleri’nde yaşadığımız deneyimleri paylaşmak, aramıza yeni iştirakçiler katmak ve köyümüzün kültürünü anlatmak için sanal bir istasyon yaratma ideali ile yola çıkmış bir grubuz.

Nesin İstasyon; Nesin Köyleri’nin öğrencileri, gönüllüleri, sevenleri ve yolu bir şekilde o eşikten geçmiş olanların oluşturmuş olduğu bir inisiyatif olarak hayatına başladı.
 
2020’nin bitmesine günler kala ise daha fazla hareket kabiliyeti kazanabilmek ve farklı birliktelikler gerçekleştirmek adına İzmir Şirince’de Nesin Köyleri Derneği’ne dönüştü.
 
Nesin Köyleri’nin eğitimde fırsat eşitliği misyonunu yerine getirmesini kolaylaştırmak ve mekânın sürdürülebilirliğine destek olmak amacıyla yola çıkıyoruz.

Bir yandan Köy’ün kendine has atmosferinin yarattığı ortak deneyim bağlarına temas eden hikâye anlatıcılığını sürdürürken diğer yandan da gençlerin aktif bir özne olduğu ve fikirlerini gerçekleştirecekleri proje ve işbirlikleri üzerinde çalışıyoruz.
 
Uzunca zamandır süregelen ilişkimize dayanarak diyebiliyoruz ki Nesin Köyleri matematik, sanat ve felsefe alanlarında sunduğu eşsiz eğitim imkânının ötesinde, bizlere kazandırdığı ortak yaşam kültürüyle hepimizin hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu yüzden, Nesin Köyleri ile kurduğumuz bu özel ilişkiyi, Köy sınırlarının dışında da olsak her durumda canlı tutmayı arzu ediyoruz.

Çalışma Alanlarımız ve Vizyonumuz

Alternatif, deneysel ve yenilikçi eğitim/öğrenme modelleri geliştirerek yeni nesilleri yetiştiren ve daha eşitlikçi ve demokratik bir toplumun hayalini kuran fikir ve projelerin hayata geçmesi için çalışmalar sürdürmeyi amaçlar. Kişilerin, Nesin Köyleri'nde ortak yaşam kültürü ile edindikleri sorumluluk bilincini yaygınlaştırmayı hedefler.
 
Türkiye gibi bir coğrafyada önemi bilinmeyen, ebeveynlerin, çocukların hayatlarında sadece ‘hobi’ olarak yer almasını istedikleri, ‘maddi’ karşılığı olmayan bu üç alanda; lise, lisans ve üstü öğrencilerin yine alanında yetkin akademisyenlerden ve sanatçılardan eğitim ve öğrenim imkanına erişmeleri, kendileri gerçekleştirme ve hayallerini belirleme hususunda çok önemli bir başlangıç oluşturuyor. 
 
Bu noktada Köy’ den yolu bir şekilde geçmiş olan bizler; üyelerimiz, gönüllülerimiz, eğitmenlerimiz, Nesin Köyleri Derneği olarak, bu mekânın yarattığı potansiyeli yeni iş birlikleri ile tanıştırmak Türkiye’de, gençlerin akademik ve sanatsal bilgisine gerçek anlamada katkı koymayı hedefliyoruz.
 
Kültürel ve akademik bilginin yanı sıra, Köy gibi bir mekânda otoriteye ihtiyaç duymadan, ortak yaşam kültürü ile sorumluluk almayı öğrenen, kendini yönetmeyi bilen gençlerin özne oldukları, fikirlerinin hayata geçtiği projeleri önemsiyoruz.
 
Matematik, felsefe ve sanat eğitimi - pratikleri, maalesef gelir durumu iyi olmayan aileler için lüks bir faaliyet olmaktan öteye geçemiyor. Ekonomik etkenlerin yanı sıra bölgesel eşitsizliklerden kaynaklı bu imkana erişim sağlayamayan çok fazla genç, öğrenci var.
 
Nesin Köyleri, yıllardır bu mevcut eşitsizliğe karşı, yüzlerce öğrenciyi programlarına dahil etmiş, erken dönemde gençlerin, sanatçılarla ve akademisyenlerle karşılaştırma imkanını sağlamıştır.
 
Mevcut sistemin gençlere dayattıklarının aksine, alternatif bir gelecek tasavvurunu kurabilen hayal etme yetisine yeniden kavuşan bir nesil ile birlikte yola devam etmek, Türkiye toplumunda sosyo-kültürel olarak büyük bir gelişmeyi sağlayacaktır. 
 
Alternatif gelecek tasavvurunu yok etmeyi hedefleyen bürokratik aygıtlara karşı, gençlerin kendilerini gerçekleştirebildikleri, akademik / sanatsal bilgiye ve pratiğe erişebildikleri bir toplumda daha eşitlikçi-adil, barışçıl bir düzene kavuşacağımıza inanıyoruz. Kurum olarak, bünyesinde bir araya geldiğimiz Nesin Köyleri’nin bu misyonu yerine getirmesini kolaylaştırmak ve desteklemek üzere, bu gibi mekanların sürdürülebilirliğini ve üretimin devamını önemsiyoruz. 

Hedef Kitlemiz

Kuruluşumuz, Nesin Köylerinin faaliyet gösterdiği kitleye paralel çalışmalarını sürdürür. Şöyle ki, derneğin üyeleri de aynı şekilde, Köy’ün faaliyetlerinde denk gelmiş; çalışanlarından gönüllülerinden, eğitmenlerinden ve gönüllülerinden oluşan bir gruptur. 

Bireylerin akademik hayatlarına, kreatif düşünme becerilerine ve ortak yaşam kültürünü içinde sorumluluk alma bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktır. Zaman zaman bu bireyler; lise ve lisans çağında gençler, öğretmen eğitimi programları ile faaliyet sürdürmek istediğimiz öğretmenler, matematiğe karşı önyargılarını kırmak üzere program hazırladığımız ilkokul dönemindeki çocuklar, akademik bilgiye erişimde güçlük yaşayan kadınlar ve LGBTİ+’lar olabiliyor.

Neden İstasyon ?
 
Size biraz İstasyon’u anlatmak isteriz. Köy’de bütün hikayeler burada başlar. Köy’le ilk karşılaştığınız yerdir.
Orada kayıt yaptırırsınız, nerede kalacağınızı öğrenirsiniz, Köy’ün genel geçer kurallarından haberdar olursunuz… Köy sakinlerinin ilk uğrak noktası İstasyon'dur. Köy’ün öğrencisi, gönüllüsü, hocası burada buluşur. Köy’ün kütüphanesi, derslikleri, terasları yetmez; İstasyon'da matematik çalışılır, felsefe yapılır, sanat konuşulur. Köylüler, en çok İstasyon'da yemek yemeyi sever.  İstasyon, bir halden başka bir hale geçişinizi düzenleyen eşiğe dönüşür zamanla. Biliyoruz, çünkü İstasyon’dan geçtikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor kimse için. İstasyon paylaşılan bir mekândır. Yaşamın ve kendiliğinden karşılaşmaların mekânıdır. 
Ve Köy’den ayrılanlar yine burada vedalaşır.

7027330C-8CF2-46F9-A4D3-0BB6F4312994.JPG
A0F8E033-1C63-41ED-9538-26E3FBA22E76.JPG
6036598A-78DD-474C-AA35-C32C5D34DFEF.JPG
17.jpg
A1.png
Nesin Köyleri Derneği
C71BE69D-6A10-4383-B3B2-C6803365E3AE.JPG
51.png

Ekibimiz

Ekibimiz

Aycan Şahin

Mehmet Nihat Şan

Özenç Kabasakal

Dilara Savut

Hilal Toker

Emrah Bakırcıoğlu

İpek Sarıca

Yasemen Cemre Gürbüz

Burak Podak

Ekim Benzetsel

Deniz Benzetsel

Ece Sırtaş

Berkay Üstün

Nilay Küme

Tuğçe Yakar

Doğa Çal

Gülçin Yüce

Öykü Naz Mustafaoğlu

Esra Çelik

Nur Aktepe

​Ekin Özler

Ozan Cem Yılmaztürk

Paydaş Mehmed

Begüm Şahin

Bilgesu Gündeş





 

Nesin Vakfı hakkında daha fazla bilgi, bağış adresleri.

Aziz Nesin hakkında daha fazla bilgi, kitapları ve yaşamı.

Ali Nesin hakkında daha fazla bilgi, kitapları, çizimleri.

bottom of page