top of page

Proje 

Matematik, sanat ve felsefe alanlarında sunduğu benzersiz eğitim fırsatlarının ötesinde, Nesin Köyleri, topluluklara getirdiği ortak kullanım kültürü ile bir dönüm noktası olmuştur. Köyde her seviye ve çaptan aktiviteler eş zamanlı olarak gerçekleşebilir. Nesin Köyleri, birçok sesi içerir ve kesişimsel, insandan öte ve yerel perspektifleri benimser. Eğitim platformlarının sınırlarını aşabilmesi ve sürekli değişen bir dünyada gerçek insanlar ve topluluklar için sürdürülebilir şekilde alakalı olabilmesi, yaş, sosyoekonomik sınıflar, etnik kökenler, politik görüşler ve dini inançların ötesinde bir bağlılık taahhüdü ile mümkündür. Taş, saman ve kil ile yapılmış konut evleri, mutfak ve kafeteryalar, bahçeler, marangoz atölyeleri ve seramik atölyesi gibi iddiasız mekansal yapılar 400'den fazla kişiyi barındırabilir ve kapasite sürekli bir ihtiyaçtır. Nesin Köyü'nün bulunduğu Şirince, İzmir'in küçük bir ilçesi, Ege tarafında Türkiye'de olup zeytin, incir ve zeytinyağı gibi yerel yiyecekleriyle tanınır. Nesin Köyleri'nin on beş yıldır bulunduğu vadi, Arkhe ve Stoa gibi bireylerin kurulmasıyla alternatif bir eğitim bölgesi haline geldi.

 

İstasyon: Nesin Köyleri Derneği (İstasyon), köyün diğer ihtiyaçlarını karşılayacak projeler geliştirmek için gönüllüleri tarafından kuruldu ve bu yönde sanatsal üretim ve ekolojiye odaklanan projeler yürüttü. İstasyon, geçmişte ve önceki katılımcılar tarafından yönlendirilen hibrit bir topluluktur. Öğrenciler, koordinatörler, gönüllüler ve eğitmenler olarak; farklı gruplar ve kavramlarla programlar düzenliyor, modüller oluşturuyor ve kolektif deneyimler tasarlıyoruz.

 

Bu proje, Nesin Köyleri'nin bulunduğu Şirince yerel topluluğunda sürdürülebilirlik hakkında holistik bir yaklaşımın yanı sıra yeni bir anlatı sunmayı amaçlamaktadır. Her yıl vadiye binlerce genç insanın akın ettiği göz önüne alındığında, ekolojik restorasyon perspektifini alan bir programın öncülük etmesi gerekmektedir çünkü bu, gelecekteki eylemler için bir örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda, Nesin Köyleri'nin gönüllüleri tüketimi azaltma, atıkları geri dönüştürme ve köylerinde geri dönüştürülebilecek şeyleri tüketme gibi konuları sık sık tartışmaktadır. Su, enerji ve atık döngüsü sorunları, köyün nüfusu her yıl arttıkça giderek daha problematik hale gelmektedir.

 

Önerilen proje, genç nesli çekme potansiyeline sahip önemli bir yer olan Nesin Köyleri'nde ve küresel ısınmanın tanınmasının öneminin dikkate alındığı holistik yaklaşımlarla etkileşime girebilecek alanlarda gerçekleşecek. Proje yürütülürken, bu alanda uzmanların, sanatçıların ve girişimlerin projeyi güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini desteklemek için bir araya gelmeleri hedeflenmektedir.

Ekolojik Onarımda Sanatsal Yaklaşımlar

Allianz_Foundation_Wortmarke_RGB_Weiss.png

AKTİVİTE 03

İklim Değişikliği Üzerine Sanatçı Rezidansı

Köyün aktiviteleriyle ve çıktılarıyla ilgilenmek üzere bir sanatçı köye davet edilecek ve süreç boyunca bir küratör ve yazar tarafından mentörlük yapılacak. Rezidans, ekolojik çabaları sanat aracılığıyla vurgulamayı amaçlayarak, bir ay sonunda köyde gerçekleştirilen eserlerin sergilenmesiyle sonuçlanacak. Sergiyle birlikte, etkileşimi artırmak için sosyal medyada da sunum kullanılacak.

AKTİVİTE 04

Sivil Girişimlerle Akşam Yemeğinde Toplanıp Kendimizi Güçlendirmek Üzerine Düşünme

Yemek sofrası etrafında toplanan bu etkinlik, yemeğin sosyal bir araç olarak kullanılmasını ve kamusal alanda diyalog yaratmayı amaçlıyor. Üretim, tüketim ve iklim krizi hakkında sorular gündeme getirerek sivil gruplar ve bireyler arasında iş birliğine dayalı çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Bu aktivite, yeni topluluk bağları yaratmanın simgesi olan dokuma ile benzerlikler taşıyor.

AKTİVİTE 01

Nesin Köylerinde Yeni Bir Geri Dönüşüm Sistemi Oluşturma

Ekolojik tamir ve Nesin Sanat Köyü'nde sürdürülebilir üretim üzerine bir yaz okulu ile başlatılan bu proje, topluluğu yürüyüşler, sözlü mülakatlar ve hikaye anlatımı ile etkileşime geçiriyor. Atıkların kaynak olarak değerlendirildiği bu projede, erişilebilir çözümler geliştirecek bir profesyonel köye davet edilecek. Köyün atık döngülerini anlayıp iyileştirirken, bu küçük kırsal yerleşimde yeni girişimler ve iş birlikleri üzerine çalışılacak. Bu dokümantasyon, pratik çözümler, mekansal ve organizasyonel çıktılar ile atölyeler oluşturma temelini sağlar.

AKTİVİTE 02

Permakültür Etik ile Geri Dönüşüm Sistemini Destekleme

Köy tarafından belirlenen bir alanda permakültür bahçesi kurulacak, böylece Nesin Köyleri'nin doğa ile uyumlu bir bahçeden ne öğrenebileceği araştırılacak. Daha önce Nesin İstasyonu'nun Ekolojik Tamir projesinde işbirliği yaptığımız IyiEkim, permakültür etiğinin derin detaylarını anlamamıza yardımcı olacak. Bu aktivite, sürdürülebilir yaşamın temel prensipleri ve permakültür tasarımı hakkında teorik dersler, dış mekan uygulamaları ve takım oluşturma egzersizleri ile eğitim sunuyor.

Proje Aktiviteleri

Climate Cultures Call

 

İklim Kültürleri Çağrısı, iklim koruması ve sosyal adaletin kesişiminde acil meydan okumalara yanıt olarak özel bir çağrıydı. Avrupa ve Akdeniz'in dört bir yanından yeni ittifaklar kurmayı ve kültürel değişimi ilham vermeyi amaçlayan birçok ilham verici proje teklifi aldık. Bize öne çıkan on proje, sürdürülebilir ve adil iklim kültürleriyle şekillendirilmiş bir geleceğe katkıda bulunuyor. Proje teklifleri yıl boyunca gerçekleştirilecek. Çağrı hakkında daha fazla bilgi için İklim Kültürleri Çağrısı Web Sitesi'ni ziyaret edin.

 

İklim değişikliğine etkili bir şekilde karşı koyabilmek için zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. İhtiyaç duyulan, küresel ısınma ve sosyal iklim arasındaki bağlantıyı dikkate alan ve bu bağlamdan acilen gerekli kültürel uygulama ve paradigma dönüşümü için teşvikler elde eden bütüncül yaklaşımlardır. Ekolojik yönlerin yanı sıra, iklim krizinin sosyal kargaşa, yerinden edilme ve göç, artan milliyetçilik gibi sonuçları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Grantees // İstasyon: Nesin Köyleri Derneği

 

Nesin Köyleri, 15 yıldır fark yaratmaya ve var olmaya devam ederek, Türkiye'nin geleceğine katkısının inkar edilemez olduğunu gösteriyor. Farklı kültürlerden ve sosyo-ekonomik koşullardan yüzlerce öğrenci bu programdan faydalanıyor, aynı zamanda çok kültürlü bir ortamda birlikte yaşamanın değerli deneyimlerini ve bilgisini kazanıyor.

 

Bir arada birleştiğimiz Nesin Köyleri olarak, böyle yerlerin sürdürülebilirliğine ve üretimin devamına önem veren bir topluluk olarak bu misyonun yerine getirilmesini kolaylaştırmaya ve desteklemeye adanmış durumdayız. Projemiz, özellikle tüketimden çok üretkenliğin değerlendirildiği bu gibi bir yerde uluslararası iş birlikleri için değerli bir uyum sağlıyor. Yıl boyunca binlerce ziyaretçisi ve perspektifleri değişen yüzlerce öğrencisi var. Nesin Köyleri durmaksızın çalıştığı 15 yılda her yıl görünürlüğünü ve etkisini artırdı ve böyle bir proje ile ekolojik endişeleri görünür kılmada önemli bir etkiye sahip olacak. Bu, genç nesli küresel ısınmaya karşı motive edebileceğimiz anlamına geliyor.

 

Ekolojik tamirde, bakım odaklı çalışma alanları, sosyal adalet ve cinsiyet politikaları önümüzdeki üç yılın merkezinde olacak. Ekolojik onarım ve gıda adaleti, önemli ve ortak bir endişe olarak gördüğümüz 2021'de düzenlenen Sosyal Değişim için Disiplinlerarası Kolektif Çalışmalar programında ilk konularımızdı. SAHA Derneği tarafından bize bu alandaki projemizi gerçekleştirebilmemiz için Sürdürülebilirlik Desteği hibesi verildi. Proje, sosyal, sanatsal ve ekolojik alanlardaki endişeleri ele almak ve Nesin Sanat Köyü'nün benzersiz altyapısını değerlendirmek üzere tasarlandı. Bu bağlamda hedeflerimiz:

 

Bu projenin amacı, kültür-sanat profesyonelleri arasındaki karşılaşmadan ortaya çıkan diyalogları, Ekolojik Tamir adlı çevrimiçi açık kaynak yayını aracılığıyla görünür ve sürdürülebilir kılmaktır. Bunu başarmak için, Köye eğitim için gelmiş olan kültür ve sanat profesyonellerini bu projede yer almaya davet ettik.

 

2021'de, İstasyon: Nesin Derneği, Kültür Alanları ve İsveç Konsolosluğu tarafından desteklendi.

bottom of page