top of page

Nesin Köyü, aslında içiçe geçmiş üç köyden oluşur: Matematik, Sanat ve Felsefe Köyleri. Bu köy en başta gençlerimizin özgürlük, güzellik ve güven içinde matematik, sanat, felsefe ve alakalı alanlarda çalışabilmeleri için kurulan bir mekândır. Bu girişim matematik ile başladığı için bazen ismi Nesin Matematik Köyü (NMK) veya sadece Köy diye geçer.
 

Aynı zamanda akademik çalışmaların yürütüldüğü bir bilim ve sanat merkezidir. Kâr amacı gütmez. Burada yürütülen programların katılımcıları köyde kalır ve çalışmalarının yanı sıra, köyün gündelik işlerine yardımcı olarak köyü sahiplenirler.

 

Köyde bir komün felsefesi vardır – olabildiğince imece usulu çalışılır. Kamplarımızda eğıtmenlerimiz gönüllü ders verirler. Gelen öğrenciler köyün temizliğine, yemeğinin yapılmasına, bulaşığına, sulamasına dönüşümlü olarak yardımcı olurlar. Bu sayede hem köyü benimserler, hem yeni arkadaşlar ve yeni beceriler elde ederler. Köy hepimizindir.

2007

ŞİRİNCE 

As villagers at The Station, we experiment with creative commons and decentralized actions.

In station, we are see commons as their liberating potentials, researching and experimenting by creating pop-up communities, gathering different soacial groups under the same roof, and designing collabration networks. 

NESİN KÖYLERİ DERNEĞİ

We utilize the village as a platform for experimentation and a collective exploration of our history and prospective futures through the artistic and cultural projects we oversee. As an experiment in decentralized, self-autonomous community, our emphasis lies on equality, education, ecology, art, and hybrid organizational structures.

Our aim is to establish open spaces for the youth artists and researchers , and make production resources accessible, fostering emerging dialogues. 

bottom of page